Temel Kavramlar Konusu

Temel Kavramlar

A. Rakam

Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere, rakam denir. Onluk sayma sisteminde kullanılan rakamlar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dur.

B. Sayı

Bir çokluk belirtecek şeklide, rakamların bir araya getirilmesiyle oluşan ifadelere, sayı denir.

Örnek:

19, -342, ¼, -⅔,  √29, π ifadeleri birer sayıdır.

Uyarı: Her rakam bir sayıdır. Ama her sayı bir rakam olmayabilir.

Örnek:

a ve b birbirinden farklı birer rakam olmak üzere, a + b nin alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulalım.

Çözüm:

a + b nin en büyük olması için, a ve b nin en büyük değeri alması gerekir. a ≠ b olduğundan ikisini de 9 alamayız.

O halde, a + b = 9 + 8 = 17 olur.

 a + b nin en küçük olması için, a ve b nin en küçük değeri alması gerekir. a ≠ b olduğundan ikisini de 0 alamayız.

O halde, a + b = 0 + 1 = 1 olur.

C. Sayıların Sınıflandırılması

1. Doğal Sayılar

N = {0, 1, 2, 3, ...} kümesinin herbir elemanına, bir doğal sayı denir.

2. Sayma Sayılar

N+ = {1, 2, 3, ...} kümesinin herbir elemanına, pozitif doğal sayılar veya sayma sayılar denir.

3. Tam Sayılar

Z = {..., -2, -1, 0, 1, 2, ...} kümesinin herbir elemanına tam sayı denir.

Burada,

Z+ = {1, 2, 3, ...} kümesinine, pozitif tam sayılar kümesi denir.

Z- = {..., -3, -2, -1} kümesine, negatif tam sayılar kümesi denir.

0 tam sasyısı pozitif veya negatif değildir. Yani, işaretsizdir.

O halde, Z = Z- U {0} U Zdir.


Z = { ….., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ……} kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, Z+ ={1, 2, 3,......} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z- ={......, -3, -2, -1,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir. Sıfır tamsayısı, pozitif veya negatif değildir. Yani işaretsizdir. O halde, Z=Z- U Z+ U {0} ifadesi yazılabilir.

TAMSAYI ÇEŞİTLERİ

ÇİFT SAYI – TEK SAYI

 n bir tamsayı olmak üzere, 2n genel ifadesiyle belirtilen tamsayılara çift sayı, 2n – 1 genel ifadesiyle belirtilen tamsayılara tek sayı denir. Diğer bir ifadeyle; 2 ile bölündüğünde kalanı 0 olan tamsayılara çift sayı, 2 ile bölündüğünde kalanı 1 olan tamsayılara tek sayı denir. Çift Sayılar kümesi, Ç = {……, -4, -2, 0, 2, 4, ……} Tek Sayılar kümesi, T = {……, -5, -3, -1, 1, 3, 5, ……} şeklinde gösterilir.ARDIŞIK SAYILAR

Belirli bir kurala göre art arda gelen sayı dizilerine ardışık sayılar denir. n bir tamsayı olmak üzere, Ardışık tamsayılar: …1, 2, 3, 4, …n, n + 1, n + 2, …… Ardışık çift sayılar: …0, 2, 4, 6, …2n, 2n + 2, 2n + 4, … Ardışık tek sayılar: …1, 3, 5, 7, …2n – 1, 2n + 1, 2n + 3, … şeklinde gösterilebilir.FAKTÖRİYEL (ÇARPANSAL)

 1 den n ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına n faktöriyel denir ve n! şeklinde gösterilir.

n! =1.2.3......(n-2).(n-1).n

Soru
Cevap

Soru

Cevap

Soru

Cevap


Soru:

Cevap:

Soru:
Cevap:Temel Kavramlar ile İlgili Yazılar

Tamsayılar Ardışık Sayılar Faktoriyel Videolu Konu Anlatım

Tamsayılar Ardışık Sayılar Faktoriyel Videolu Konu Anlatım

Bu videoda öncelikle Tamsayı tanımını vererek pozitif tamsayı, negatif tamsayı ve "0" ın birleşimin tüm Tam Sayılar kümesini oluşturduğunu söyledik.Soruları çözerken sorunun başında verilen doğal sayı, rakam, reel sayı gibi ifadelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledik. Tamsayılar Ardışık Sayılar Faktoriyel Videolu Konu Anlatım için devamını oku  yazısına tıklayınız.

Temel Matematik (Kesirler, Ondalıklar, Yüzdelikler,  Oran ve Orantı)

Temel Matematik (Kesirler, Ondalıklar, Yüzdelikler, Oran ve Orantı)

Temel Matematik (Kesirler, Ondalıklar, Yüzdelikler, Oran ve Orantı) videolu konu anlatım

Tamsayılar Konu Anlatım

Tamsayılar Konu Anlatım

Tamsayılar

Z = { ….., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ……} kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, Z+ ={1, 2, 3,......} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z- ={......, -3, -2, -1,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir. Sıfır tamsayısı, pozitif veya negatif değildir. Yani işaretsizdir. O halde, Z=Z- U Z+ U {0} ifadesi yazılabilir.

TAMSAYI ÇEŞİTLERİ

ÇİFT SAYI – TEK SAYI

n bir tamsayı olmak üzere, 2n genel ifadesiyl

Konuyla İlgili Dökümanlar

# Dosya Adı Link İndirme Sayısı
1 tamsayıları anlatan slayt İndirmek için tıklayınız İndirme Sayısı:501
2 asal carpan İndirmek için tıklayınız İndirme Sayısı:212
3 2011 ygs soruları ve cevapları İndirmek için tıklayınız İndirme Sayısı:135
4 Bölünebilme Kuralları İndirmek için tıklayınız İndirme Sayısı:239