Yazılım Geliştirme Eğitimi

Yazılım Geliştirmeye Giriş
Algoritmalar ve Programlama
Nesne Yönelimli Programlama
C# Programlama Dili
Veri Tabanı ve Dilleri


Pseudocode (Sözde) Kod Nedir? Örnek Sözde Kodlar, Değişkenler, İşlem Operatörleri, Atama İşlemleri

Pseudocode (Sözde) Kod Nedir? Örnek Sözde Kodlar, Değişkenler, İşlem Operatörleri, Atama İşlemleri

Bir problemin çözümünü oluşturmak istediğinizde oluşturulan algoritmanın kolay anlaşılabilir ve herkes tarafından tanınır bir algoritma olması gerekmektedir. Bunun için en çok tercih edilen dil Pseudocode (Sözde) Kodlama dilidir.

Algoritma içerisinde bazı ifadeler yerine kullanılan ve değer alabilen sembollere değişken adı verilir. Değişkeni içerisinde farklı değerler taşıyabilen simgesel isimler olarakta tanımlayabiliriz. Değişkenin bir başka tanımı ise harflerin veya rakamların anlamlı ya da anlamsız şekilde yan yana diziliminden oluşan sözcükler şeklindedir.

 

Koşullu İfadelerin Algoritmada Kullanımı ve Goto Deyimi

Koşullu İfadelerin Algoritmada Kullanımı ve Goto Deyimi

Koşullu İfadelerin Algoritmada Kullanımı

Bir koşula bağlı olarak bir işin yapılıp yapılamayacağına karar verme işlemleri koşullu ifadeler ile sağlanır. Aşağıda pseudocode dilinde koşullu ifadelerin yazım şekli yer almaktadır.

If <gerçekleşmesi istenen koşul> Then <Koşul gerçekleşince yapılacak işler> endif

 

Algoritmaya Giriş ve Çıkış Ortamından Değer Aktarmak (READ ve PRINT Deyimleri)

Algoritmaya Giriş ve Çıkış Ortamından Değer Aktarmak (READ ve PRINT Deyimleri)

Günlük yaşamda herhangi bir problemi çözmek için gerekli olan verileri duyu organlarımız ile elde eder ve beynimize göndeririz. Buna benzer olarak Pseudocode algoritma içerisinde değişkenlere değer aktarmak için READ deyimi kullanılır. Bu deyimi kullanırken verinin nereden ve nasıl geldiği önemli değildir. Önemli olan deyimde yer alan değişkenlere aktaracağımız verilerdir. Bu deyimin genel kullanım şekli READ değişken1, değişken2, ..., değişkenN şeklindedir.

Algoritma Nedir, Algoritma Örnekleri ve Akış Diyagramları

Algoritma Nedir, Algoritma Örnekleri ve Akış Diyagramları

Bilgisayarlara hangi işin nasıl yapılacağını belirten işlemlere kısaca komut adı verilir.

Algoritma Nedir?

Bir problemin çözülmesi için izlenen yola algoritma denir.

Başka bir deyişle algoritma belirli bir kurala bağlı olan her türlü hesap işlerine verilen addır.

Matematikte ise algoritma bir sorunun yanıtını ya da bir problemin çözümünü sonlu sayıda aşmada veren sistematik yöntemdir.

Algoritma kelimesi IX.yy’ın başında yaşamış olan ünlü Türk matematikçilerinden Muhammed ibni Musa El-Marezini”nin isminden türetilmiştir. Avrupalıların El-Marezmi’nin ismini “Alkhorismi” biçiminde söylemlerinden Algoritma kelimesi doğmuştur.

Basit bir algoritma örneği; Bir sayının karekökünü bulma
324 sayısının karekökünü basit işlemlerle bulmaya çalışalım;

  • İlk önce bir tahmin yapılır. Tahmin edilen sayı 15 olsun
  • Tahmin doğruluğu denenir 324 ÷ 15 = 21,6
  • Çıkan sonuçla tahmin edilen 31.6 + 15 = 36.6
  • Sayının ortalaması alınır. 36.6 ÷ 2 = 18.3
  • Yeni sonuç tekrar denenir 324 ÷ 18.3 = 17.7
Algoritma, Yazılım ve Matematik İlişkisi

Algoritma, Yazılım ve Matematik İlişkisi

Bu yazımızda algoritma kavramından ve matematik bilmeden algoritma yazılıp yazılamayacağından ayrıca matematikte iyi olamayan birinin yazılım konusunda başarılı olup olacayacağından bahsedilecektir. Bunun için öncelikle algoritma kavramı açıklanmıştır.

1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ NEDİR?

1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ NEDİR?

BTK Akademi 1 milyon istihdam projesi maliye bakanlığının ülkemizdeki nitelikli yazılımcı ihtiyacını karşılamak üzeri geliştirdiği bir projedir. 1 milyon yazılımcı projesi kapsamında kursiyerler algoritma, big data, bilgisayar programlama, block chain, iş zekası, office programları, oyun programlama, siber güvenlik veri tabanı ve web programlama alanında dersler yer almaktadır. Bu projeden yararlanmak için öncelikle https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/ adresinden kayıt olmanız ve özgeçmiş doldurmanız gerekmektedir.

Nesne Yönelimli Programlama Nedir?

Nesne Yönelimli Programlama Nedir?

Herhangi bir sistemde değişik özellikler taşıyan çok sayıda nesne vardır. Bu nesneler ortak özelliklere sahip oldukları gibi ortak yeteneklere sahip olabilirler. Ya da tam aksi de olabilr farklı özellik de taşıyabilirler.

Örneğin bir evde yaşan gıda mühendisliğinde okuyan Aysun ve kimya bölümünde okuyan Tuğçe adında iki üniversite öğrencisini düşünelim. Bunların en temel ortak özelliği ikisinde kız olmasıdır. Daha başka ortak özellik düşünecek olursak üniversite öğrencisi olmalarıdır. Ancak farklı özellikleri de vardır, okudukları bölümler aynı değildir.

C# da Dinamik Dizi Kullanımı (Arraylist)

C# da Dinamik Dizi Kullanımı (Arraylist)

Bu makalemizde arraylist kullanarak basit bir personel kayıt programı yapacağız.Bir diziyi arraylist sınıfından tanımlamak demek dizinin boyutunun ihtiyaç duyuldukça arttırılması veya azaltılması demktir.10 elemanımız ve 10 elemanlı bir dizimiz varsa ve listeye yeni eleman eklemek isteniyorsa dizinin elemanını ihtiyaç duyuldukça arttırabilirsiniz.Üstelik diznin eski hali korunacaktır.Aynı durum diznin boyutunu azaltmak içinde geçerlidir.

Arraylist sınıfı diziye her eleman eklendiğinde dizi boyutu arttırmaz Bunun yerine ilk etapta 4 elemanlı bir dizi oluşturur.İlk 4 elemanda dizinin noyutu sabit kalır.5. eleman eklendiğinde dizi boyutu 2 katına çıkarılır.

Devamı var...

C# Sınav Soruları ve Cevapları

C# Sınav Soruları ve Cevapları

Ege üniversitesi C# sınav soruları ve cevapları.Soruların ve cevapların bulunduğu dökümanları buradan indirebilirsiniz.

Devamını okuya tıklamayı unutmayınız.