Binom Konusu

BİNOM

n doğal sayı olmak üzere,


eşitliklerine binom açılımı denir.

sayılarına binom kat sayıları denir.

ifadelerinin her birine terim denir.
 ifadesinde kat sayı, ile  

terimin çarpanlarıdır.

Kural
• (x + y)açılımında n + 1 tane terim vardır.

• (x + y) açılımında her terimdeki x ve y çarpanlarının üslerinin toplamı n sayısına eşittir.
• (x + y) ifadesinin kat sayılarının toplamı x ile y yerine 1 yazılarak,
(1 + 1) = 2 bulunur.
• (x + y) ifadesinin açılımındaki sabit terimi bulmak için x ile y yerine 0 yazılır.
• (x + y) ifadesinin açılımı x in azalan kuvvetlerine göre dizildiğinde baştan r + 1 inci terim:

• (x + y)2n  nin açılımındaki ortanca terim:

Soru:
Cevap:Soru:
Cevap:

Binom ile İlgili Yazılar