Veri, Sayma ve Olasılık Konusu

İstatistik


Merkezi Eğilim Ölçüleri

1.Aritmetik Ortlama

Veri grubundaki verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilen değere veri grubunun aritmetik ortalaması denir.

n tane verisi olan bir veri grubunun aritmetik ortalaması  ile gösterilir ve = ile gösterilir ve 

konu_istatistik_1 dir.

2.Tepe Değer (Mod)

Bir veri grubunda en çok tekrar eden veriye tepe değeri (mod) denir. Tepe değeri birden fazla olabilir. Her veri bir kez tekrar ediyorsa tepe değeri(mod) yoktur.

3.Medyan (Orta)

Veri grubundaki veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında tam ortadaki veriye medyan(ortanca) denir.

Veri sayısı tek ise tam ortadaki değer medyandır. Veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının ortalaması medyandır.

Merkezi Yayılım Ölçüleri

1.Açıklık(Aralık)

En büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka açıklık(aralık) denir.

2.Alt Çeyrek, Üst Çeyrek

Bir veri grubu küçükten büyüğe sıralandığında Medyanın ( Ortanca değerin) solunda kalan grubuna alt çeyrek, sağında kalan gruba ise üst çeyrek denir. Üst çeyrek ile alt çeyrek değerlerinin arasındaki farka çeyrekler açıklığı denir.

3.Standart Sapma

Standart sapma, verilerin ortalama etrafında nasıl bir yayılma gösterdiğinin ölçüsüdür. Düşük standart sapma değeri, bir araya toplanmış ve ortalamaya daha yakın verilerin çok olduğunun ölçüsüdür. n tane verinin ortalaması  olmak üzere bu veri grubunun standart sapması (s) 

dir.

 

Standart Puan, Z Puanı, T Puanı

Verilerin, veri grubunun aritmetik ortalamadan farklarının standart sapma cinsinden hesaplanmasına standart puan denir. Standart puanlar Z ve T puanları olmak üzere iki türlüdür.

Z puanı = (Dönüştürülecek Puan – Aritmetik Ortalama) / Standart Sapma = (x – ) / s

T puanı = 10.(Z puanı) + 50 dir.

Soru:
Cevap:


Soru:
Cevap:

Soru:
Cevap:

Soru:

Veri, Sayma ve Olasılık ile İlgili Yazılar