Çarpanlara Ayırma Konusu

Çarpanlara Ayırma

A, B, C dereceleri 1 den büyük üç polinom olsun. C = A.B ise A ve B polinomlarına C polinomunun çarpanı denir.

C polinomunun derecesi A ve B polinomlarının derecelerinin toplamına eşittir.

C = A.B, B = P.Q ise C = A.P.Q olur. Bir polinomun çarpanları ikiden fazla da olabilir.

Çarpanlara Ayırma Yöntemleri

Çarpanlara ayırmada kullanılan çeşitli yöntemler vardır.

I. Ortak Çarpan Parantezine Alma

Her terimde ortak olan çarpan parantez dışına alınarak ifade çarpanlarına ayrılmış olur.

II. Gruplama Yaparak Ortak Çarpan Parantezine Alma

Bu yöntemde verilen polinom (çok terimli) ikişerli, üçerli, ... gruplara ayrılır. Bu gruplarda ardarda ortak çarpan parantezine alma işlemlerine devam edilerek verilen polinom çarpanlara ayrılmış olur.

III. Özdeşliklerden Yararlanma

1. İki terimin Karesi

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 = (a + b)(a + b)

(a - b)2 = a2 - 2ab + b2 = (a - b)(a - b)

2. İki Terimin Küpü

(a + b)= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

3. İki Kare Farkı

a2 - b2 = (a - b)(a + b)

4. İki küp Toplamı

a3 + b3 = (a + b)(a2 - ab + b2) veya

a3 + b3 = (a + b)3 - 3ab(a + b)

5. İki Küp Farkı

a3 - b3 = (a - b)(a2 + ab + b2) veya

a3 - b3 = (a - b)3 - 3ab(a - b)

6. Üç Terimli Bir İfadenin Karesi

(a + b + c)= a2 + b2 + c2 + 2(ab + ac + bc)

7. xn + yn nin Çarpanları

n pozitif tam sayı olmak üzere

  • xn - yn = (x - y)(xn-1 + xn-2y + ... + xyn-2 + yn-1)

n tek doğal sayı olmak üzere

  • xn + yn = (x + y)(xn-1 - xn-2y + ... - xyn-2 + yn-1)

denklemleri vardır.

8. Terim Ekleme ve Çıkarma

Bazı ifadeler ilk bakışta çarpanlara ayrılmaz gibi görünürler. Ancak Bu ifadelere uygun olan bir terim eklenir ve çıkarılırsa ifade çarpanlara ayrılır durumuna gelebilir.

9. ax2 + bx + c nin Çarpanları

ax2 + bx + c ifadesinde a ≠ 0, b, c reel sayılardır.

Δ = b2 - 4ac ≥ 0 ise ax2 + bx + c ifadesi reel sayılar kümesinde çarpanlara ayrılabilir.

ax+ bx + c ifadesinde a = 1 ise ifademiz x2 + bx + c ifadesine dönüşür. x2 + bx + c yi çarpanlara ayırmak için toplamları b, çarpımları c olan iki sayı bulmalıyız. Bu sayılar x1 ve x2 ise

x2 + bx + c = (x + x1)(x + x2) olur.

Uyarı:

a ;≠ 1 ise ax2 + bx + c üç terimlisinde a nın çarpanları m, n ve c nin çarpanları e, f olmak üzere;

ax2 + bx + c = (mx + e)(nx + f) ise m.f + n.e = b dir.


Soru:
Cevap:

Soru:

Cevap:

Soru:

Cevap:


Çarpanlara Ayırma ile İlgili Yazılar

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler Konu Anlatım

Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler Konu Anlatım

Bu videoda öncelikle çarpanlara ayırma işlemlerinden ortak paranteze ayırma anlatıldı ve bolca soru çözüldü. Daha sonra ortak çarpan parantezine alaınamayan ifadeler için gruplandırarak çarpanlara ayırmanın nasıl yapılabileceğini anlattık. Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler videolu anlatım için devamını oku  yazısına tıklayınız.

Konuyla İlgili Dökümanlar

# Dosya Adı Link İndirme Sayısı
1 Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler konu anlatımı çözümler İndirmek için tıklayınız İndirme Sayısı:4


9. Sınıf Matematik Konuları

Yazılım Geliştirme Eğitimi

Bilgisayar Bilimleri

SOSYAL MEDYADA BİZİ TAKİP ET

Etiketler