Kareköklü Sayılar Konusu

Köklü Sayılar

xn = a ise, x = n ifadesinde x sayısına a nın n. dereceden kökü denir.

Köklü Sayıların Özellikleri

 1.  n ifadesnin bir reel sayı olabilmesi için x ≥ 0 veya n tek sayı olmalıdır.

 2. nam = am / n dir.

 3. ≥ 0 ve n tek sayı ise nan = a olur.

 4. ≥ 0 ven çift sayı ise nan = |a| olur. 

 5. n1  = 1 ve n = 0 dır.

 6. k bir doğal sayı ve a > 0 ise nam = n.kam.k dır.

 7. k > 0 ise, k.na = nakolur.

 8. an + bn - cn = (a + b - c)n dir.

 9. n.n = nx . y  dir. 

 10.  0 ise nx  n = nx / y  dir.

 11. (√ - √ ).( √ + √ ) = a - b dir.

 12. a < b ⇒ na < nb dir.

 13.  Örnek:

  43 - x   + √x + 4 

  toplamının reel sayı olabilmesi için x in alabileceği değerlerin en geniş aralığını bulalım. 

  Çözüm:

  43 - x   + √x + 4  ifadesinin bir reel sayı olabilmesi için köklerin içi negatif olmamalıdır.

  (3 - x) ve (x + 4) ifadeleri 0 a eşit veya 0 dan büyük olmalıdır.

  x sayısı -4 den 3 e kadar değer alabilir.

  Buna göre; x, [-4, 3] aralığında olmalıdır.

  Örnek:

  (25)n = 9

  olduğuna göre, (125)n nin pozitif değeri kaçtır?

  Çözüm:

  25n = (52)n

  (52)= (5n)= 9

  5n = 3

  125n = (5n)3 = 33 = 27

Soru:
Cevap:

Soru:

Cevap:

Soru:

Cevap:

Kareköklü Sayılar ile İlgili Yazılar