Dik Üçgende Trigonometrik Bağlantılar Konusu

Konuyla İlgili Dökümanlar

# Dosya Adı Link İndirme Sayısı
1 Özel teoremler İndirmek için tıklayınız İndirme Sayısı:233

 

   

Dik Üçgende Trigonometrik Bağlantılar Konusu Konu Anlatım

Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar

Eğer bir üçgende diklik varsa trigonometrik bağıntılar da kurulabilir. Bir x açısının trigonometrik değerleri kenarların birbirine oranıyla tespit edilir. Temel düzeyde 4 tane trigonometrik ifademiz vardır.

Sinx = karşı dik kenar / hipotenüs

Cosx = komşu dik kenar / hipotenüs

Tanx = karşı dik kenar / komşu dik kenar 

Cotx = komşu dik kenar / karşı dik kenar

Temel trigonometrik bağıntılar şekil yardımıyla daha iyi anlaşılabilir. Bir dik üçgende iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir.


Sinθ = 5/13

Cosθ = 12/13

Tanθ = 5/12

Cotθ = 12/5

Sinβ = 12/13

Cosβ = 5/13

Tanβ = 12/5

Cotβ = 5/12

Yukarıda 5 - 12 - 13 dik üçgeninde gördüğümüz bağıntılardan çeşitli sonuçlar çıkarırız. Daha önce dediğimiz gibi tümler iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Aynı ilişki tanjant ve kotanjant arasında da vardır. Aynı şekilde Tan = Sin/Cos ve de Cot = Cos/Sin eşitlikleri de bulunmaktadır.