Tek Yönlü Bağlantılı Liste Veri Yapısı Örneği C++

Tek Yönlü Bağlantılı Liste Veri Yapısı Örneği C++

Mat&Geo Soru Paylaşım 📚🧮✏ Matematik geometri, whatsapp, soru paylaşım grubu

 Bir sınıftaki her bir öğrenci  3 er deney yapmakta olup, bu öğrencilerin ad ve soyadları
ile deney sonuçları tek yönlü bir listede her bir bağa adsoy, d1, d2 ve d3 olarak yerleştiriliyor. buna göre,
a) Bu listeyi oluşturan,
b) Oluşturulan listeyi kullanarak, her bir öğrencinin en küçük deney sonucunu bulduran, ve o bağda denk isimli haneye yerleştiren,
c) Oluşturulan listeden adsoy ve denk isimli hanedeki verileri okuyarak bir A isimli bir diziye yerleştiren ve bu diziyi denk teki notlara göre büyükten küçüğe sıralayan (isimleri de taşıyan) bir algoritma veya  C++ programı yazınız

#include
#include
#include
#include

   typedef struct dugums
   {char adsoy[20]; int deney1,deney2,deney3,denk;
   struct dugums *bag;
   } dugum;

 dugum *bas=NULL, *son=NULL, *yeni,*dolas;
 
 
 void a()

 { int eh;

 do {
  yeni=(dugum *) malloc(sizeof(dugum));
  printf("\n Ad soyad."); scanf("%s",¥i->adsoy);
printf("\n 1. deney"); scanf("%d",¥i->deney1);
printf("\n 2. deney"); scanf("%d",¥i->deney2);
printf("\n 3. deney"); scanf("%d",¥i->deney3);
 yeni->bag=NULL;

 

 if (bas==NULL)
 { bas=yeni;
      son=yeni;
 } else
 {son->bag=yeni;
 son=yeni;
 }
 printf("baska ogrenci var mi?1/2");
 scanf("%d",&eh);
 }while (eh==1);

}


void b()
{dolas=bas;
while(dolas!=NULL)
{if ((dolas->deney1deney2) && (dolas->deney1deney3)) dolas->denk=dolas->deney1;

  else if  ((dolas->deney2deney1) && (dolas->deney2deney3)) dolas->denk=dolas->deney2;

    else if  ((dolas->deney3deney1) && (dolas->deney3deney2)) dolas->denk=dolas->deney3;


printf("\n en küçük deney sonucu=%d",dolas->denk);

dolas=dolas->bag;
}

}

/*void  c()
{int tay1=0,tay2=0,tay3=0;
      dolas=bas;
   while (dolas!=NULL)
   {tay1+=dolas->ay1;
tay2+=dolas->ay2;
tay3+=dolas->ay3;
dolas=dolas->bag;
   }
   printf("\n");
   if ((tay1>tay2)&&(tay1>tay3)) printf("1.ay");
      if (tay2>tay1 && tay2>tay3) printf("2.ay");
      if (tay3>tay1 && tay3>tay2) printf("3.ay");
}*/

   main()
   { a();
       b();
  
    }


Yorumlar0

Henüz Yorum Yapılmamış.Yorumlarınızı bekliyoruz

Yorumlarınızı Bekliyoruz


Yorum Yazın

2+2=?