C++ Konu Anlatım

C++ Konu Anlatım

Mat&Geo Soru Paylaşım 📚🧮✏ Matematik geometri, whatsapp, soru paylaşım grubu

C dilinde Lokal ve Global değişken tanımlanması...

#include

int globali=0;

void fonksiyon()
{
int lokalj=0;
}

void main()
{
int lokali=0;
}

Girilen 3 tamsayının aritmetik ortalamasını bulduran C programı

#include

void main()
{

     int s1,s2,s3;
printf("3 tamsayi giriniz : ");
scanf("%d %d %d",&s1,&s2,&s3);
printf("%f \n",(s1+s2+s3)/3.0);
//veya
printf("%f \n",(float) (s1+s2+s3)/3);
}

C dilinde Static değişken kullanımı...

#include

int fibonacci()
{
static int f1=1,f2=1;
int g;

     g=f1+f2;
f1=f2;
f2=g;
return g;
}

void main()
{
printf("Fibonacci serisinin 3. elemanı : %d \n",fibonacci());
printf("Fibonacci serisinin 4. elemanı : %d \n",fibonacci());
printf("Fibonacci serisinin 5. elemanı : %d \n",fibonacci());
printf("Fibonacci serisinin 6. elemanı : %d \n",fibonacci());
}

Sabitler, decimal, octal, hexadecimal, mantıksal ve bit operatörleri...

#include

const double pi=3.14;    //Sabit Bildirimi

void main()
{
int i=16;
printf("%d \n",i);      //10'luk tabanda yazım
printf("%o \n",i);      // 8'lik tabanda yazım
printf("%x \n",i);      //16'lık tabanda yazım

 

//Mantıksal Operatörler   && , || ,  !
printf("%d \n",1 && 2);
printf("%d \n",1 || 2);
printf("%d \n",!2);

 

 //bit üstünde işlem yapan Operatörler   & , |
printf("%d \n",1 & 2);
printf("%d \n",1 | 2);
}

Belirsiz sayıda girilen tamsayıların ortalamasını hesaplayan C programı

#include

void main()
{
int sayi,top=0,adet=0;
char cevap;

bas: 
printf("Bir tamsayi giriniz : ");
scanf("%d",&sayi);
top+=sayi;
adet++;
printf("Baska tamsayi var mi ? (e/h) ");
scanf("\n%c",&cevap);
if (cevap=='e' || cevap=='E' ) goto bas;
printf("Ortalama : %f \n",(float) top/adet);
}

VEYA

#include

void main()
{
int sayi,top=0,adet=0;
char cevap,enter;

bas: 
printf("Bir tamsayi giriniz : ");
scanf("%d",&sayi);
top+=sayi;
adet++;
printf("Baska tamsayi var mi ? (e/h) ");
scanf("%c%c",&enter,&cevap);
if (cevap=='e' || cevap=='E' ) goto bas;
printf("Ortalama : %f \n",(float) top/adet);
}

VEYA

#include

void main()
{
int sayi,top=0,adet=0;
char cevap[1];

bas: 
printf("Bir tamsayi giriniz : ");
scanf("%d",&sayi);
top+=sayi;
adet++;
printf("Baska tamsayi var mi ? (e/h) ");
scanf("%s",&cevap);
if (cevap[0]=='e' || cevap[0]=='E' ) goto bas;
printf("Ortalama : %f \n",(float) top/adet);
}

VEYA

#include
#include

void main()
{
int sayi,top=0,adet=0;
char cevap;

bas: 
printf("\nBir tamsayi giriniz : ");
scanf("%d",&sayi);
top+=sayi;
adet++;
printf("Baska tamsayi var mi ? (e/h) ");
  cevap=getch();
if (cevap=='e' || cevap=='E' ) goto bas;
printf("\nOrtalama : %f \n",(float) top/adet);
}

Kullanıcının 0-100 arasında seçtiği bir sayıyı klavyeden girilen <,=,> yönlendirmeleriyle tahmin eden C programını yazınız.

 

#include

void main()
{
int a=0,b=101,c;
char cevap=' ';

  do
{
if (cevap=='<')
b=c;
else if (cevap=='>')
a=c;
c=(a+b)/2;
printf("Sayı : %d <,=,>",c);
scanf("\n%c",&cevap);
}while (cevap!='=');
}

Girilen sayının asal olup olmadığını test eden ve ASAL ve ASAL DEĞİL şeklinde yazdıran C programını yazınız.

#include

void main()
{
int s,bs=0,i=0;

scanf("%d",&s);

     i=1;
while(i<=s)
{
if (s % i==0) bs++;
i++;
}

     if (bs==2) printf("%d ASAL",s);
else printf("%d ASAL DEGIL.",s);
}

C dilinde Pointer değişken tanımlanması ve tamsayı bir değişkenin değerini onun adresini tutan pointer değişken aracılığıyla değiştirmek

#include

 

void main()
{
int i=0;       //tamsayı değişken

  printf("%d\n",i);

  int *ip=NULL;  //tamsayı tipte değişkenlerin adresini tutan pointer değişken

  printf("%p\n",ip);

  ip=&i;

  *ip=2;

  printf("%d\n",i);

}

 


Yorumlar0

Henüz Yorum Yapılmamış.Yorumlarınızı bekliyoruz

Yorumlarınızı Bekliyoruz


Yorum Yazın

2+2=?