2011 Ygs Soruları ve Cevapları

2011 Ygs Soruları ve Cevapları

Mat&Geo Soru Paylaşım 📚🧮✏ Matematik geometri, whatsapp, soru paylaşım grubu

27 Mart 2011 de yapılmış olan  ygs sınavı sorularına ve cevaplarına makalemizin altıdaki ek dosyaları indirerek erişebilirsiniz.

Bir işi 5 kadın işçi 20 günde, 5 erkek işçi ise 30 günde bitiriyor.Buna göre, 2 kadın ve 2 erkek işçi aynı işi birlikte kaç günde bitirir?

A) 50 B) 30 C) 45 D) 40 E) 20

İsmail, kumbarasına 1. gün 5 Kr, 10 Kr, 25 Kr, 50 Krve 1 TL madenî paralarının her birinden bir adet,2. gün her birinden iki adet ve benzer biçimde devam ederek n. gün her birinden n adet atmıştır. İsmail kumbarasında 104,5 TL biriktirdiğine göre,n kaçtır?

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

 Beş öğrencinin aday olduğu sınıf başkanlığı seçimindeadayların aldıkları oy sayıları olan A, B, C, D, E arasında eşitliği vardır. Seçim sonucu dairesel grafikte gösterildiğindeC tane oy alan adaya ait daire diliminin merkez açısı kaç derece olur?

A) 180 B) 60 C) 45 D) 90 E) 120

 Meriç’in elinde kırmızı ve beyaz renklerde toplam 10 top vardır. Meriç bu topları iki torbaya her bir torbada en az bir kırmızı ve bir beyaz top olacak şekilde dağıttıktan sonra şunları söylüyor: “Birinci torbada 3 kırmızı top vardır. Torbalardan rastgele birer top çekildiğinde topların ikisinin de kırmızı olma olasılığı ’dir.” Buna göre, ikinci torbada kaç beyaz top vardır?

A) 3 B) 5 C) 1 D) 2 E) 4

 Alanı 12 metre kare olan bir duvar, kısa kenarı 10 cm, uzun kenarı 20 cm olan dikdörtgen  biçimindeki fayanslarla kaplanmak isteniyor. Bu işi yapacak usta, fayansların kısa kenar uzunluğunu yanlış anlıyor ve kaplama işi için kullanması gerekenden 100 adet az fayans kullanarak duvarı kaplıyor. Buna göre, ustanın kullandığı fayansların kısa kenarı kaç cm’dir?

A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18

 Bir depoda bulunan portakal ve mandalinaların miktarı toplam 50 tondur. Portakalların % 7’si, mandalinaların ise % 8’i çürümüştür. Çürüyen portakal ve mandalina miktarı toplam 3,8 tondur. Buna göre, depoda kaç ton sağlam portakal vardır?

17,5 A) B) 17,6 C) 18 D) 17 E) 18,6

Bir otobüse 3 kadın binerse yolcuların ’ü kadın oluyor. Eğer otobüsten 4 erkek inseydi yolcuların'ü erkek olacaktı. Buna göre, otobüsteki yolcu sayısı kaçtır?

A) 32 B) 24 C) 21 D) 28 E) 30

Bir ildeki anaokullarının tüm okullar içindeki payı 2000 yılında % 10, 2010 yılında ise % 15’tir. Bu ilde 2000-2010 yılları arasında açılan 50 okulun 20’si anaokuludur. Buna göre, bu ilde 2000 yılında kaç anaokulu vardır?

A) 30 B) 40 C) 20 D) 25 E) 35

 Üç basamaklı bir doğal sayının sağına 3 yazılarak dört basamaklı A sayısı, aynı sayının soluna 2 yazılarak dört basamaklı B sayısı elde edilmiştir. olduğuna göre, üç basamaklı sayının rakamlarının toplamı kaçtır?

A) 12 B) 9 C) 15 D) 13 E) 11

Sayı doğrusu üzerinde işaretlenmiş a, b, c ve d sayılarının toplamı 80’dir. Bu sayıların en küçüğü a olmak üzere, a’nın b, c ve d sayılarının her birine olan uzaklıklarının toplamı 20’dir. Buna göre, a kaçtır?

A) 9 B) 10 C) 8 D) 12 E) 15

a bir pozitif tam sayı ve ’tir. p bir asal sayı olduğuna göre,

I. a çift sayıdır.

II. p’nin 4 ile bölümünden kalan 1’dir.

III. asaldır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 A)I ve III

B)Yalnız I

C) I ve II

D)Yalnız III

E) I, II ve III


Konuyla İlgili Dökümanlar

# Dosya Adı Link İndirme Sayısı
1 2011 ygs soruları ve cevapları İndirmek için tıklayınız İndirme Sayısı:0

Yorumlar0

Henüz Yorum Yapılmamış.Yorumlarınızı bekliyoruz

Yorumlarınızı Bekliyoruz


Yorum Yazın

2+2=?