Algoritma, Yazılım ve Matematik İlişkisi

Algoritma, Yazılım ve Matematik İlişkisi

Bu yazımızda algoritma kavramından ve matematik bilmeden algoritma yazılıp yazılamayacağından ayrıca matematikte iyi olamayan birinin yazılım konusunda başarılı olup olacayacağından bahsedilecektir. Bunun için öncelikle algoritma kavramı açıklanmıştır.

Algoritma Nedir?

Algoritma; matematikte ve programlamada kullanılan, bir problemin çözümünde izlenecek olan yoldur. Matematikte, algoritma bir prosedürdür, matematiksel bir hesaplamayı çözmek için kullanılabilecek bir dizi adımın açıklamasıdır. Algoritmalar, bilimin birçok dalında kullanılır. Algoritmaya verilebilecek en yaygın örnek bir sayının bölünmesinde kullanılan adım adım işlemlerdir.