Oran Orantı Konusu

 

matematik deneme sınavı

matematik ve geometri soruları

Oran Orantı Konusu Konu Anlatım

ORAN

a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak üzere, \frac{a}{b} ye a nın b ye oranı denir.

• Oranlanan çokluklardan ikisi aynı anda sıfır olamaz.
• Oranın payı ya da paydası sıfır olabilir.
• Oranlanan çoklukların birimleri aynı tür olmalıdır.
• Oranın sonucu birimsizdir.

ORANTI

En az iki oranın eşitliğine orantı denir. Yani  oranı ile  nin eşitliği olan

= ye orantı denir.

= ise, a : c = b : d dir. Burada a ile d ye dışlar, b ile c ye içler denir.

ORANTININ ÖZELİKLERİ

1) =   ise,  a.d=b.c

2) =   ise, = dir.

                   ise, = dır.

                   ise, = dir.

3)  m ile n den en az biri sıfırdan farklı olmak üzere,

 = =k ise (k ya orantı sabiti denir.)

 dır.

 dır.

 dir.

. = k²  dir.

 + p =+ p = k+ p  dir.

 dir.

a : b : c = x : y : z ise,  dır

  ise,  a = x × k, b = y × k, c = z ×k dır.