Problemler Konusu

 

matematik deneme sınavı

matematik ve geometri soruları

Problemler Konusu Konu Anlatım

Sayı Probemleri

MATEMATİK DİLİNE ÇEVİRME

Verilen problemin x,y,a,b,c gibi sembollerle ifade edilmesine matematik diline çevirme denir.

Ör:

Herhangi bir sayı x olsun.

Bu sayının a fazlası : x + a dır.

Bu sayının a fazlasının yarısı :  dir.
Bu sayının yarısının a fazlası : dır.

Bu sayının küpünün a eksiği : x³ – a dır.

Herhangi iki sayı x ve y olsun.

Bu iki sayının toplamının a katı : a.(x + y)
Bu iki sayının kareleri toplamı : x² + y² dir.
Bu iki sayının toplamının karesi : (x + y)² dir.

Ardışık tam sayılardan en küçüğü x olsun.
Ardışık üç tam sayının toplamı :
x + (x + 1) + (x + 2) dir.
Ardışık üç çift sayının toplamı :
x + (x + 2) + (x + 4) tür. (x, çift sayı)
Ardışık üç tek sayının toplamı :
x + (x + 2) + (x + 4) tür. (x, tek sayı)

Yaş Problemleri

Bir kişinin yaşı x ise,

•T yıl önceki yaşı : x – T
•T yıl sonraki yaşı : x + T olur.
• Kişiler arasındaki yaş farkı her zaman aynıdır.
• İki kişinin yaşları oranı yıllara göre orantılı değildir.
• İki kişinin yaşları toplamı T yıl sonra 2 . T artar.
• n kişinin yaşları toplamı T yıl sonra n . T artar.

Hareket Problemleri

v : Hareketlinin hızı
x : Hareketlinin v hızıyla t sürede aldığı yol
t : Hareketlinin v hızıyla x yolunu alma süresi ise,

v= dir.

•Aralarında x km olan iki araç saatte  km ve   km hızla aynı anda birbirine doğru hareket ederlerse karşılaşma süresi olur.


İki araç saatte  km ve   km hızla aynı anda çembersel bir pistin, aynı noktasından zıt yönde aynı anda hareket ederlerse karşılaşma süresi,  dir.

• Aralarında x km olan iki araç saatte  km ve   km hızla aynı anda aynı yönde hareket ederlerse arkadaki aracın ( hızlı araç) öndekini yakalama süresi  dir.


İki araç saatte v_{{1}} km ve v_{{2}} km km hızla aynı anda çembersel bir pistin, aynı noktasından aynı yönde hareket ederse hızı büyük olan aracın hızı küçük olan aracı yakalama süresi, 

olur.

• Eşit zamanda v_{{1}} ve v_{{2}} hızlarıyla alınan yolda hareketlinin ortalama hızı,  dir.

• Belirli bir yolu v1 hızıyla gidip v2 hızıyla dönen bir aracın ortalama hızı,  dir.