Dik Üçgende Trigonometrik Bağlantılar Konusu

 

matematik deneme sınavı

matematik ve geometri soruları

   

Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar Konusu Konu Anlatım

Dik Üçgende Trigonometrik Bağıntılar

Eğer bir üçgende diklik varsa trigonometrik bağıntılar da kurulabilir. Bir x açısının trigonometrik değerleri kenarların birbirine oranıyla tespit edilir. Temel düzeyde 4 tane trigonometrik ifademiz vardır.

Sinx = karşı dik kenar / hipotenüs

Cosx = komşu dik kenar / hipotenüs

Tanx = karşı dik kenar / komşu dik kenar 

Cotx = komşu dik kenar / karşı dik kenar

Temel trigonometrik bağıntılar şekil yardımıyla daha iyi anlaşılabilir. Bir dik üçgende iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir.


Sinθ = 5/13

Cosθ = 12/13

Tanθ = 5/12

Cotθ = 12/5

Sinβ = 12/13

Cosβ = 5/13

Tanβ = 12/5

Cotβ = 5/12

Yukarıda 5 - 12 - 13 dik üçgeninde gördüğümüz bağıntılardan çeşitli sonuçlar çıkarırız. Daha önce dediğimiz gibi tümler iki açıdan birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşittir. Aynı ilişki tanjant ve kotanjant arasında da vardır. Aynı şekilde Tan = Sin/Cos ve de Cot = Cos/Sin eşitlikleri de bulunmaktadır. 

Konuyla İlgili Dökümanlar

# Dosya Adı Link İndirme Sayısı
1 Özel teoremler İndirmek için tıklayınız İndirme Sayısı:163