Kare Konusu

 

matematik deneme sınavı

matematik ve geometri soruları

   

Kare Konusu Konu Anlatım

Kare Konu Anlatımı

Çokgenler başlığında karşımıza çıkan geometrik şekillerden biri de karedir. Kare düzgün çokgen olması itibariyle görsel olarak güzel bir yapıya sahiptir.

Bu konu başlığı altında kare konu anlatımı ile birlikte örnekler yapılarak konunun kavranması sağlanacaktır.

Kare dört kenarlı düzgün çokgendir. Başka bir deyişle dört kenarının uzunluğu eşit olan diktörtgen karedir.

Kare aynı zamanda hem paralelkenar, eşkenar dörtgen hem de dikdörtgendir. Yani bahsedilen geometrik şekillerde geçerli olan bütün kurallar kare için de geçerlidir.

Karenin Çevresi ve Alanı

Bir kenarının uzunluğu x olan bir karenin çevresi 4x alanı ise x2 şeklindedir. Aşağıdaki görselde bu durum gösterilmiştir.


Karenin çevre ve alan hesabıyla ilgili çok basit bir örnek yapalım.

Örnek: Bir kenarı 3 cm olan bir karenin çevre ve alan büyüklüğünü hesaplayınız.

Çözüm: Karede çevre dört eşit kenarın uzunluğunun toplamı ile bulunur. Yani çevre 4.3 = 12 cm olur.

Karenin Özellikleri

Karenin özellikleri maddeler halinde şöyledir:

 • Dört kenarının da uzunluğu eşittir.
 • Çevresi 4a şeklindedir.
 • Alanı a2 şeklindedir.
 • Karşılıklı kenarlar paraleldir.
 • Komşu kenarlar diktir.
 • Köşegenler birbirini dik keser.
 • Köşegenler aynı zamanda açıortaydır.
 • Kare düzgün bir çokgendir.
 • Dört kenar da birbirini dik keser.
 • Köşegen uzunluğu kenar uzunluğunun √2 katıdır.

 • Yukarıdaki özellikler doğru kullanıldığında kare ile ilgili soruların büyük bir kısmı rahatlıkla çözülür.
 • Yukarıda da değinilen köşegen özelliklerini iyi bilmek gerekir. Kare sorularının çoğu köşegen özellikleri yardımıyla çözülür.